فاکتورهای بکارگیری رنگ در دکوراسیون

فاکتورهاي بکارگيري رنگ در دکوراسيون شامل 3 بخش مي شوند:

1) محل قرارگيري رنگ : بسته به حالات و احساسات متفاوت افراد حسهاي گوناگوني دارد که تأثير آن نيز با توجه به احساسات افراد در زمانهاي مختلف مي تواند متفاوت با شد و براي شخص بيانگر حال و هواي خاصي باشد .

2) انتخاب رنگ : رنگ بايد با توجه به موقعيت اقتصادي واجتماعي شخص و سليقه افراد بستگي دارد بطور مثال احساس و برداشت يک رستوران دار يا شخص گرسنه به رنگ قرمز با احساس يک مغازه دار متفاوت است .

3) عقايد و اعتقادات : اعتقادات مليتهاي مختلف نيز در بکارگيري رنگها تأثير بسزايي دارد در مليتها و کشورهاي مختلف يک سري مقياسها و عقايد براي رنگها وجود دارد که با ديگر نقاط جهان متفاوت است مثلأ :رنگ سفيد در ايران رنگ شادي و سرور است ولي در هند رنگ عزا و تنهايي مي باشد.

زماني که يک رنگ به شکل کاملأ اصولي و قابل قبول وارد يک محيط بي روح غيرقابل تحمل بشود بطور شگفت انگيزي آن فضا را دلنشين و قابل تحمل خواهد کرد حتي ممکن است با يک تکه چوب کوچک تزييني به فضايي زيبا تبديل کرد که اين حقيقت نشان دهنده قدرت رنگ بر فضاها و تأثير آن بر يک مکان بي روح و سرد است .

در دکوراسيون با يد تا آنجايي که مي توان سعي کنيد از رنگهاي خنثي يا بي روح استفاده نکنيد چون در طولاني مدت حس بي روحي خود را به فضا و افرادي که در آنجا زندگي مي کنند القا مي کند. يک طراح کاربلد بايد بتواند با استفاده از رنگها شادي و سرزندگي را وارد فضاي زندگي هديه کند .

هر يک از رنگها مي توانند شادي و نشاط يا حتي حس آرامشي را که در ذات خود دارند را به بيننده و به فضا القا کنند پس بايد در انتخاب رنگ براي فضاها با توجه به کاربرد آن دقت لازم را کرد ، استفاده از رنگهاي مختلف در دکوراسيون روز به روز در حال افزايش و تغيير مي باشد و بايد بسيار حساب شده و با وسواس خاصي بکار برده شود و از هر رنگي در جاي خود استفاده شود.

رنگ را مي توان با توجه به سن ، جنسيت ، معاني و مفهوم آن انتخاب و مورد استفاده قرار داد (دکوراسيون فروشگاه).