الگوهای رنگی که در دکوراسیون بکارمی روند

اين الگوها به هشت گروه دسته بندي مي شوند که عبارتند از:
(1) الگوي رنگي خنثي : اين الگو به 2 دسته خنثي سرد و خنثي گرم تقسيم مي شوند. خنثي سرد عبارت است از انواع خاکستري، نقره اي و سربي . خنثي گرم عبارت است از قهوه اي ،کرم ،بژ، اخرا، کهربايي، طلايي، برنزي و مسي.
اين الگو براي فضاهاي عمومي مناسب است چون حالت رسمي دارد و اصلأ براي فضاهاي خانوادگي مناسب نيست و در طولاني مدت خسته کننده خواهد بود. در اين
الگو ميتوان از انواع سطوح صيقلي ، صاف و يا بافتهاي خشن و چوبهاي تراش دار استفاده کرد همچنين مي توان از نظر جلو عقب بودن اشياء براي ايجاد سطح استفاده
کرد از رنگهاي سفيد و مشکي که تضاد اين الگو مي باشد نيز مي توان استفاده کرد از رنگ آکسان نيز در حد لکه اي کوچک مي توان بهره برد.
2) الگوي تک رنگي: در اين الگو بايد از کمپوزيسيون ( ترکيب کردن 2يا چند رنگ که مفهوم معيني دارد) يک رنگ با رنگهاي خنثي استفاده کرد ، مي توان از
تناليته هاي رنگ در آن بهره برد البته بايد يکي از تناليته ها برباقي آنها غالب باشد تا در مدت زمان طولاني خسته کننده نباشد براي کم کردن حس خسته کنندگي از آکسان رنگ هم استفاده مي شود که متضاد رنگ اصلي خواهد بود. مناسب جهت اماکن عمومي و براي سبکهاي مدرن است، جهت جلوگيري از گم شدن اشياء در هم در اين الگو مي توان از تضاد ارزشي رنگ استفاده کرد.
3) الگوي رنگهاي مجاور: مناسب براي سبکهاي کلاسيک است چون داراي هارموني که در اين سبک بکار مي رود است داراي آرامش مي باشد و براي بهتر جلوه دادن الگو مي توان از تعداد رنگ کمتر با تناليته بيشتر استفاده کرد.
4) الگوي چند رنگي: از تمامي رنگها اعم از رنگهاي چرک و رنگهاي شفاف مي توان استفاده کرد به شرطي که بر پايه پاستلي رنگها باشند ( از سفيد بيشتري در رنگ استفاده شود).
5) الگوي رنگي مکمل: رنگهايي که در دايره رنگ مقابل هم هستند و از ترکيب آنها رنگ خاکستري بدست مي آيد الگويي بسيار آرام بخش است البته به شرط آنکه از رنگها به ميزان برابر و يکسان استفاده شود بايد يکي از رنگهايي که رنگ اصلي الگو است غالب باشد.مثلأ در طيف رنگي زرد که مکمل آن بنفش است يکي بيشتر از ديگري مورد استفاده قرار بگيرد. از تناليته هاي مختلف هر دو رنگ مي توان استفاده کرد براي تمامي فضاها اعم از کلاسيک ، مدرن ،عمومي و خصوصي الگوي مناسبي مي باشد.
6) الگوي رنگي مکمل 2طيفي (رنگ غالب بايد با رنگ هاي همسايه مورد استفاده قرار بگيرد) مثل الگوي مکمل براي تمامي فضاها مناسب است
مثلأ براي رنگ زرد و بنفش بايد بنفش غالب باشد از دو رنگ مجاور بنفش (قرمز- بنفش) ، (آبي-بنفش) استفاده مي شودو از تناليته ها و ارزشهاي مختلف رنگ
ها مي توان استفاده کرد.
7)الگوي رنگي مثلث متساوي الاضلاع : ( از رنگهاي رأس مثلث رسم شده بر روي دايره ايتن بدست مي آيد استفاده مي کنيم) براي مکانهاي عمومي و خصوصي
مناسب است از کمپوزسيون رنگي استفاده مي کنند و براي اينکه اجازه جلب توجه بيشتري به مکان داده شود بايد يکي از رنگها غالب باشد.
اين الگو با رنگهاي تند براي سبکهاي روستيک و مدرن و با رنگهاي ملايم براي سبک کلاسيک مناسب است.
8) الگوي رنگي شش ضلعي : مناسب براي فضاهايي است که کودکان در آن رفت و آمد مي کنند و احتياج دارند تا حس شادي و سرور را بدست بياورند مثلأ مهد کودک و دبستانها و حتي مطب دکترهاي کودکان نيز مناسب است. در سبک روستايي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد چون در روستا افراد با رنگهاي زنده و طبيعي بيشتر سرو کار دارند. 

دکوراسيون فروشگاه