طراحی نوین دکوراسیون

آغازه مدرنيته در نيمه قرن 14 ميلادي را مي توان انقلاب در صنعت فروش در غرب دانست . ديگر از فروشگاه هاي بسته و دلگير و يا ويترين هاي ساده و کليشه اي ( فلزي و چوبي) خبري نبود .
آن زمان را مي توان آغاز بازي حجم ها و رنگ ها با احساست و ذوق مشتري ها دانست.
پيشگامان طراحي نوين دکوراسيون فروشگاهي و تجاري و کارفرماياني که در ابتداي امر ، به اين هنر مدرن و خلاقانه و زيبا اعتماد کردند شايسته رونق روز افزون بودند و به سرعت از نتيجه آن تغييرات در دکوراسيون مغازه خود سود بردند.
همان طور که گفته شد از ديرباز تحول در دکوراسيون داخلي و طراحي زيبا و چشم نواز ويترين ها جايگاه ويژه اي در بين اهالي کسب و کار مدرن داشته است .
روي آوردن به سبک هاي نوين طراحي و اجراي آن با متريال هاي جديد ، نو آوري و شکوه هرچه بيشتر به محصولات ارايه شده در يک فروشگاه يا مغازه را به همراه داشته است. 

دکوراسيون فروشگاه