طراحی داخلی فروشگاه و مغازه

در نتيجه پيشرفت جامعه بشري و پيشرفت علم و تخصص که با سرعت زيادي در حال تغيير و گذر است ، دکوراسيون داخلي مغازه و فروشگاه ها نيز نيازمند تغييرات همسو با نياز مردم مي باشد ديگر طراحي هاي محيط جند منظوره شده اند و اهداف گسترده اي را شامل مي شوند.ديگر وظيفه ي طراحان صرفا زيبا کردن محيط و ايجاد يک فضاي دل انگيز نيست بلکه بايد طوري آن فضا را با طراحي به روز و مدرن خود مديريت کند تا هم به کارکرد فضا ، امکانات ، اهداف ، و نياز مشترين آن منطقه توجه کند هم در آخر راهي براي جذب مشتري و فروش بالاي فروشگاه پيدا کند.
طراحان بايد در عين متفاوت کارکردن فضاهاي فروشگاه انسجام کل محيط را برهم نزنند و پيوندي استوار در کل دکوراسيون مغازه ايجاد کنند.
نور پردازي هاي خاص و استفاده ار رنگ ها بر پايه اصول زيبايي شناسي بايد در نمايش هر چه بهتر محصولات کمک کرده و ايجاد انگيزه خريد را در مشترين ايجاد کند.
طراحي داخلي مغازه بايد به گونه اي باشد که از سردرگمي بازديدکنندگان جلوگيري کند و بهترين فضا ها را براي به نمايش درآوردن محصولات ايجاد کند .

دکوراسيون مغازه و طراحي داخلي
در حال حاضر مردم کشورها در شرايطي زندگي ميکنند که سرعت و ضرباهنگ و دگرگوني آن هر لحظه شگفت انگيزتر مي شود. و مسلما اين تغيير و دگرگوني بر روي دکوراسيون مغازه بي تاثير نخواهد بود. رنگها ، سبک دکوراسيون ها ، ديد و نيازمردم به محيط اطرافشان پي در پي عوض مي شود.
طراحي دکوراسيون فروشگاه ديگر يک دستاورد مهم در پيشرفت صنعت اشتغال و فروش دارد ، که عنصري از زندگي و نياز مردم شده است.طراحان و معماران داخلي عصر حاضر مي بايست , در پرتو نبوغ و استعداد خويش و بر پايه علم روز دنيا ، دنيا و در پي آن طراحي دکوراسيون داخلي به سمت هرچه بهتر شدن سوق دهند.
نکته ي ظريف آن است که با توجه به ارزش بالاي فضاهاي تجاري در ايران ، مديريت و استفاده بهينه از آن مهمترين وظيفه يک طراح در هنگام طراحي است.به گونه اي که ضمن احساس شادابي و آزادي در گردش و حرکت ، و باز و گسترده به نظر رسيدن فضاها ، تمرکز و توقف در هر فضا ممکن باشد، و همچنين خط ديد و مسير حرکتي محدود و محو نگردد.