جذب مشتری از طریق دکوراسیون فروشگاه

در دنياي هيچ چيز براي مشتريان و حتي رهگذراني که قصد خريد ندارند آزاردهنده‌تر و کسل آورتراز ظاهر يکسان و يکنواخت مغازه‌ها نيست و در طرف مقابل اين موضوع هم صرف هزينه بدون برگشت سود،براي صاحبان مشاغل کاري بس زيانبار و بيهوده مي باشد. بنابراين براي اين که هردو طرف قضيه راضي باشند و هم مشتريان از خريد لذت ببرند و هم کارفرمايان به سود خود برسند کافيست کمي خلاقيت و ابتکاردر دکوراسيون مغازه نشان داد و از تغيير و تحول نترسيد. حتي ميتوان براي رسيدن به دکور مغازه ي خاص خود ايده ي هاي زيادي از فروشگاه ها و مغازه هاي برتر جهان بدست آورد.
براي طراحي دکوراسيون فروشگاه خود از مد و استايل همگاني استفاده نکنيد اين موضوع رابه ويژه در بين هم‌صنفاني که در يک محدوده فعاليت مي‌کنند بيشتر ميشود ديد.کاري که شما بايد در اين شرايط انجام دهيد اين است که منحصر به فرد باشيد و توجه‌ها را به خود جلب کنيد.
رنگ‌ها و نورپردازي بيش از هر چيزي در جذب يا دفع بازديدکننده موثر هستند. به طور کلي در به کارگيري رنگ و بافت و نور در طراحي دکوراسيون مغازه بايد به چند نکته اساسي دقت کرد: توازن و تعادل، تاکيد، نسبت و سهم، ريتم و هارموني. براي مثال :اگرويترين و دکور نسبتا کوچکي داريد استفاده از رنگ‌هاي سرد براي بزرگ ديدن فضاي دکور داخلي شما مي‌تواند موثر باشد.