اجرا و ساخت دکوراسیون مغازه

با روند رو به رشد معماري و زير مجموعه هاي مرتبط با آن که منجر به رشد و طرقي روزافزون دکوراسيون داخلي مغازه شده است نکته ي حائز اهميت ايجاد يک دکوراسيون متفاوت و استندهاي ساخته شده مخصوص همان فروشگاه است.
طراحي دکوراسيون مغازه شما بايد داراي يک هويت خاص به خود باشد و طراح بايد بتواند از طرح خود دفاع کرده و دليل و چگونگي طرح خود را به کارفرما توضيح دهد. به طور مثال در يکي از فروشگاههاي پوما از پلکاني خاص به عنوان يک عنصر دکوراتيو و ويتريني براي نمايش کفشهاي ورزشي استفاده شده است که طراح از ايده ي خود به اين شکل دفاع کرده که براي بدست آوردن سلامتي بايد گامهاي رو به جلو و طولاني برداشته شود درست همانند اين پلکان. بنابراين طراح با استفاده از ايده و طرح هاي خود مي تواند الهام بخش يک ايده نو دربراي فروشگاه شما در آن زمان باشد.
نکته ي ديگر براي طراحي دکوراسيون فروشگاه اين است طرحي که طراح براي فروشگاه شما ميزند حتما سنخيتي با برند و نوع صنف شما و همچنين محلي که مغازه در آن واقع است داشته باشد زيرا آن محله بايد پزيراي فروشگاه شما باشد.